คำถามที่พบบ่อย

การสะสมคะแนนทำอย่างไร
เพียงซื้อครบทุกๆ 500 บาท ในบิลเดียวกัน รับ 1 คะแนน คะแนนจะพร้อมนำมาแลก Freshket Rewards เมื่อชำระเงินสำเร็จ
การนำคะแนนมาแลก Freshket Rewards ทำอย่างไร
เข้าไปที่เมนู สิทธิพิเศษ และเลือก Freshket Rewards ที่คุณต้องการ
หากต้องการตรวจสอบสถานะว่าเป็น GOLD / SILVER / BRONZE หรือ STONE ต้องทำอย่างไร
สถานะของร้านอาหารจะแสดงอยู่แถบด้านบนของของแอพพลิเคชั่น หรือกดที่ปุ่มเมนูด้านซ้ายบนของแอพพลิเคชั่น
หากต้องการตรวจสอบตรวจสอบคะแนน ต้องทำอย่างไร
คะแนนสะสมของท่านจะแสดงอยู่แถบด้านบนของของแอพพลิเคชั่น หรือกดที่ปุ่มเมนูด้านซ้ายบนของแอพพลิเคชั่น ซึ่งคะแนนดังกล่าวจะเป็นคะแนนที่พร้อมแลก Freshket Rewards (ไม่รวมคะแนนจากการสั่งซื้อที่รอชำระเงิน)
หากใช้โค้ดส่วนลด จะได้รับคะแนนหรือไม่
คุณจะได้รับคะแนนจากยอดรวมทั้งหมดของแต่ละใบสั่งซื้อ หากใบสั่งซื้อที่มีการใช้ส่วนลด คะแนนจะถูกคำนวณจากยอดเงินหลังหักส่วนลดแล้ว ซึ่งยอดทุกๆ 500 บาท จะได้รับ 1 คะแนน
หากยอดสั่งซื้อในแต่ละบิลมีจำนวนไม่ถึง 500 บาท หรือมีเศษจากการหาร 500 บาท สามารถยกไปรวมกับบิลถัดไป เพื่อรับคะแนนสะสมได้หรือไม่ เช่น ยอดในบิล 1,400 บาท จะได้รับ 2 คะแนน และเหลือเศษ 400 บาท สามารถยดยอด 400 บาท ไปรวมกับบิลถัดไปได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณจะได้รับคะแนนสะสมจากยอดสั่งซื้อทุก 500 บาท ที่เกิดขึ้นในบิลเดียวกันเท่านั้น
- ตัวอย่าง

ใบกำกับภาษี วันที่รับสินค้า จำนวนเงิน (บาท) คะแนนที่ได้รับ
INV20191201 1 ธ.ค. 2562 1,500 3
INV20191202 1 ธ.ค. 2562 2,800 5
INV20191203 1 ธ.ค. 2562 1,900 3
รวม 6,200 11
คะแนนที่สะสมไว้ มีวันหมดอายุเมื่อไหร่
ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ยกเว้นคะแนนที่สะสมภายในปี 2562 จะหมดอายุวันที่ 1 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีการสั่งซื้อติดต่อกัน 30 วัน คะแนนสะสมทั้งหมดของคุณจะหมดอายุลงทันที
หากมีการนำคะแนนไปแลก Freshket Rewards แล้วจะทำให้สถานะลดลงหรือไม่ เช่น ปัจจุบันมีสถานะเป็น GOLD มีคะแนนสะสม 400 คะแนน หากนำ 300 คะแนนไปแลก Freshket Rewards ทำให้คะแนนสะสมคงเหลือ 100 คะแนน จะทำให้สถานะลดลงกลายเป็น SILVER หรือไม่
ไม่ สถานะของคุณจะยังคงเป็น GOLD
สถานะจะถูกปรับลดลงในกรณีไหนบ้าง
หากไม่มีการสั่งซื้อติดต่อกัน 30 วัน สถานะของคุณจะถูกปรับลดกลายเป็น STONE รวมทั้งคะแนนสะสมทั้งหมดของคุณจะหมดอายุลงทันที